Ροή Ειδήσεων
Loading...
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Info Post

Τι υπερέχει?Τι είναι πρότερον?

Μία φιλοσοφική διαμάχη σχετικά με το τι είναι σημαντικότερο και τελειότερο,ποιο έχει προβάδισμα δηλαδή ποιο προηγείται η Πολιτεία ή το Άτομο?(θα προσεγγίσω ανεξαρτήτως είδους πολιτεύματος).

Το κράτος όχι με την εκτελεστική του έννοια,η χώρα αποτελείται από πολίτες,όμως τι υπερέχει?
Άτομο ή Πόλις?

Το  πρόβλημα συνίσταται στο τι είναι πρότερον και θα κάνουμε χρήση της αριστοτελικής μεθόδου εν σχέση με την προτερότητα.


Υπάρχουν κατά Αριστοτέλη τέσσερις σημασίες προτερότητας(τι προηγείται,τι είναι σημαντικότερο)


1.Το Α προηγείται του Β κατά χρόνο και γένεσιν ,έχει μία ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.π.χ. το σπέρμα προηγείται του ανθρώπου,η παιδική ηλικία της ανδρικής κ.ο.κ

2. Το Α προηγείται του Β κατά είδους και ουσίας Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ π.χ. ο άνδρας προηγείται του παιδιού,ο άνθρωπος του σπέρματος κ.ο.κ όπως βλέπουμε η προτεραιότητα οφείλεται στην τελειότητα σε αυτό που είναι τελειότερο.

3. Το Α προηγείται του Β κατά φύσιν και ουσία Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ π.χ. ο ήλιος προηγείται των φυτών διότι ο ήλιος μπορεί να υπάρχει χωρίς τα φυτά αλλά τα φυτά δεν θα υπάρχουν χωρίς ήλιο,ή τα οικοδομικά υλικά προηγούνται της οικίας κ.ο.κ.

4. Το Α προηγείται του Β κατά λόγον Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ π.χ. για να ορίσουμε την οξεία γωνία κάνουμε χρήση της ορθής ενώ για τον ορισμό της ορθής δεν κάνουμε χρήση της οξείας,δηλαδή το Β για να οριστεί πρέπει να γίνει χρήση του Α(Το οποίο είναι πρότερον) ως έννοια-λόγος.

Από την παραπάνω Αριστοτελική λογική που ορίζει το σημαντικότερο,τελειότερο αυτό που λογικά προηγείται θα αντιστοιχίσουμε το Α=άτομο και το Β=Πολιτεία(κράτος) εξετάζοντας και τις 4 κατηγορίες προτεραιότητας,όπως αυτές αναλύθηκαν.
Ας δούμε λοιπόν με λογική σειρά τα πράγματα βλέποντας αν το Σύνολο είναι Ανώτερο από το άτομο.

1.Το άτομο προηγείται κατά χρόνο και γένεσι έχει την ΧΡΟΝΙΚΗ προτεραιότητα,νομίζω ότι είναι προφανές δίχως άτομα δεν θα υπάρξει Πόλις(Πολίτευμα),τα άτομα όμως προυπάρχουν χρονικά και πριν τα πολιτεύματα όπως όλοι γνωρίζουμε.

2.Αν υποθέσουμε ότι η Πολιτεία είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ αποτελούμενος από άτομα τότε το Σύνολο-Πολιτεία προηγείται του ατόμου αφού είναι τελειότερο στην οργάνωση,αυτάρκεια κ.ο.κ Εχουμε να κάνουμε με μία ανωτερότητα του ΟΛΟΥ εν σχέση με το ΜΕΡΟΣ π.χ. ο άνθρωπος είναι ανώτερος παρά ένα χέρι του μεμονωμένα.

3.Το άτομο Φυσικά έχει μία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗΣ από την πολιτεία,μπορεί να υπάρξει και χωρίς αυτή αλλά Πολιτεία(Κράτος) χωρίς άτομο,άτομα δεν μπορεί να υπάρξει

4.Είναι αδύνατον να ορίσουμε την έννοια ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ χωρίς να προηγηθεί το άτομο,το πολίτευμα,κράτος,πολιτεία έχει ως αρχικό συστατικό του το άτομο,και κάθε αναφορά σε Πολίτευμα που δεν συνυπολογίζει το άτομο είναι άνευ ουσίας εφ’ όσον σκοπός του πολιτεύματος είναι να οργανώσει τα άτομα σε ένα περιβάλλον συμβίωσης με κανόνες,νόμους κ.ο.κ

Ετσι λοιπόν στις 3 από τις 4 κατηγορίες το άτομο είναι πρότερον,υπερισχύει του Κράτους και του Πολιτεύματος είναι το πρωτόπλαστο κύτταρο της κοινωνίας.

Μόνον στην ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ δείχνει η οργανωμένη κοινωνία προβάδισμα,αν και εφ’ όσον είναι οργανωμένη άριστα με ένα πολίτευμα που θα οδηγήσει το σύνολο της στην ευδαιμονία.

Ομως από τις πρότερες αναλύσεις που κάναμε είδαμε ότι ακόμα και αυτό ενέχει τεράστιες δυσκολίες και τίθεται εν’ αμφιβόλω αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ο Αριστοτέλης μάλλον ορθά πιστεύει ότι ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζώον,αλλά κάνοντας χρήση της δικής του λογικής η οποία μάλλον είναι ορθή,βλέπουμε την ανωτερότητα του ανθρώπου εν σχέση με το σύνολο που θα έχει μία οργανωμένη Πολιτεία,Κοινωνία κάτω από ένα τέλειο πολίτευμα θεωρητικά.

Το άτομο καλείται κατά την ταπεινή μου άποψη να οργανωθεί μέσα σε κάτι κατώτερο από το ίδιο,ένα Πολίτευμα(όποιο και αν είναι αυτό το είδος πολιτεύματος),η αυταπάτη ότι το Σύνολο είναι σημαντικότερο από το άτομο,ότι έχει προβάδισμα,ότι υπερέχει καταρρίφθηκε από την Αριστοτελική Λογική της Προτερότητας μάλλον…

Πως είναι δυνατόν το Πολίτευμα(κοινωνική δομή) να είναι ανώτερο,σημαντικότερο από τον ίδιο μας τον εαυτό-το άτομο?Μάλλον το εγχείρημα της Πολιτικής Εξουσίας βρίσκεται στο να οργανώσει πολλά άτομα στο να συμβιώσουν αρμονικά παρά να πετύχει κάτι καλύτερο για όλους!

Επιπρόσθετα ακόμα και η αρμονική συμβίωση των ατόμων καθίσταται προβληματική όπως είπαμε ,αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Συνεχής Διαφωνία-Ασυμφωνία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στα άτομα της Πολιτείας,είναι η αναγκαία ύπαρξη Νομοθετικής και Εκτελεστικής Εξουσίας που επιβάλουν το γενικό καλό που ορίζει η Πολιτική Εξουσία!

Ελπίζω ότι μέχρι στιγμής οι προβληματισμοί μας προχωρούν ορθολογικά και μεθοδικά…

Ακριβός Γιώργος
ΤΟ ΚΑΔΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ...

0 Σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάθε αναγνώστη δεν αποτελούν απόψεις του blog και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά.