Ροή Ειδήσεων
Loading..."Αριστοτέλης απο τα Ηθικά Νικομάχεια, το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο."
Tο παραπάνω απόσπασμα ενέχει την αρχική μας προσέγγιση στο θέμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣYΝΗ.
Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει.Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματά του όσο και τις διαπροσωπικές του σχέσεις”. (Daniel Goleman, Συναισθηματική νοημοσύνη)
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διανοητική νοημοσύνη (IQ) και η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι δύο διακριτές και ξεχωριστές ικανότητες του ανθρώπου.Ωστόσο, συνδέονται μεταξύ τους καθώς η μία συμπληρώνει την άλλη,απαραίτητες και οι δύο για την επιτυχία μας στον κόσμο των “αγορών”.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
1. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας: Η αυτοεπίγνωση, η αναγνώριση δηλαδή των συναισθημάτων μας την ώρα που δημιουργούνται ,θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
2. Ο έλεγχος των συναισθημάτων μας: η ικανότητα αυτή σχετίζεται με τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των συναισθημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι ψυχολογικές πιέσεις που δεχόμαστε κατά την διάρκεια των συναλλαγων μας.H ικανότητα αυτή οικοδομείται πάνω στην αυτοεπίγνωση και σε καμία περίπτωση στην “αυτοεπιβεβαίωσή” μας.
3. Η εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας: Η ικανότητα για αυτοέλεγχο επιτρέπει την προσήλωση της προσοχής σε συγκεκριμένους στόχους, τη στοχοθεσία, την αυτοκυριαρχία και τη ευελιξία.
4. Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων: η ικανότητα αυτή αφορά την ενσυναίσθηση που είναι θεμελιώδης δεξιότητα,(ειδικότερα στις χρηματαγορές που η σύληψη ,του πως οι άλλοι traders αντιδρούν-αισθάνονται ,είναι κρίσιμης σημασίας πληροφορία ,για την επιτυχία).
5. Η διαχείριση των σχέσεων μας: Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων ένα παρακλάδι ,που και αυτό ενισχύει τον προηγούμενο παράγοντα.
Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά και στη θεωρία του Sternberg (1966) σύμφωνα με την οποία η ‘Νοημοσύνη της επιτυχίας’ αφορά την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και να προσαρμόζει τις ανάγκες και τις ικανότητες του στο περιβάλλον ώστε να ολοκληρώνει τους προσωπικούς του στόχους,ένα περιβάλλον (χρηματαγορές) που όλα αλλάζουν με “φρενήρεις ρυθμούς”.
Ποια είναι η σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;
Σύμφωνα με έρευνες το υψηλό IQ (ο δείκτης νοημοσύνης που ήταν γνωστός μέχρι τώρα) δεν εξασφαλίζει την επαγγελματική και προσωπική επιτυχία. Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 4% της επιτυχίας οφείλεται στο IQ. Ας φανταστούμε έναν άνθρωπο με πολύ υψηλό ΙQ ο οποίος εκδηλώνει συχνά "έντονα ξεσπάσματα θυμού και απογοήτευσης” διαταράσσοντας την κρίση του. Μπορεί να είναι επιτυχημένος trader ;
Μάλλον θα οδηγείται σε συναλλαγές “εκδίκησης” με αποτέλεσμα βαριές απώλειες!
Η απάντηση είναι φανερή,οχι!
ΟΦΕΛΟΣ
Σε σχολεία όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής παρατηρήθηκαν
βελτίωση στην αναγνώριση και κατονομασία συναισθημάτων, μεγαλύτερη ικανότητα κατανόησης των αιτιών των συναισθημάτων, μεγαλύτερη ανοχή στην απογοήτευση, αποτελεσματικότερος έλεγχος του θυμού, περισσότερη υπευθυνότητα, καλύτερη κατανόηση των απόψεων των άλλων και βελτίωση στην επικοινωνία.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΥΜΟΣΗΝΗΣ ΣΤΟ TRADING
1.Η πρώτη από αυτές είναι η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗΣ. Η αυτεπίγνωση μπορεί να πάρει τρείς εκδοχές: Α) Την συναισθηματική επίγνωση. Η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του καθώς τα βιώνει, είναι ένα από τα κλειδιά της συναισθηματικής νοημοσύνης γιατί το πρώτο βήμα για να ρυθμίσουμε τα συναισθήματα μας είναι φυσικά να τα αναγνωρίσουμε. Β) Την αντικειμενική αυτο-αξιολόγηση. Το να γνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία και τις αδυναμίες μας και να είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική είναι ένα από τα κλειδιά της προσωπικής μας βελτίωσης. Γ) Την αυτοπεποίθηση, δηλαδή τη σιγουριά για την αξία μας και τις δυνατότητες μας,(οχι όμως κάτω από ένα υποκειμενικό πρίσμα αξιολόγησης άλλα απο ενδελεχή μελέτη της αποδοτικότητας μας-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ).
2.Η αυτορρύθμιση. Ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε και ρυθμίζουμε συναισθήματα όπως το άγχος, ο φόβος, ή ο θυμός έτσι ώστε να μην παρεμβαίνουν στην επιτέλεση των πραγμάτων που έχουμε να κάνουμε(αποφάσεις συναλλαγών,είσοδος-έξοδος κ.α.). Περιλαμβάνει : α) τον αυτοέλεγχο, το πώς δηλαδή διαχειριζόμαστε διάφορες παρορμήσεις, β) την ευσυνειδησία ή αλλιώς την ανάληψη ευθύνης για την επίδοση μας(περιλαμβάνεται και η αποδοχή της ζημίας ως ενδεχόμενο), δ) την προσαρμοστικότητα, δηλαδή το πόσο ευέλικτα διαχειριζόμαστε την αλλαγή (εξαιρετικά κρίσιμο σημείο!) και ε) την καινοτομία (το πόσο ανοιχτοί είμαστε σε νέες ιδέες-συνεχή μελέτη στο αντικείμενο).
3.Η κινητοποίηση/κίνητρο, η ικανότητα δηλαδή κάποιου να παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος και να συνεχίζει την προσπάθεια παρά τις όποιες αποτυχίες . Αναλυτικά, η κινητοποίηση απαρτίζεται από: α) το κίνητρο της επίτευξης, μίας δηλαδή εσωτερικής ώθησης που μας οδηγεί να βελτιωνόμαστε διαρκώς, β) τη δέσμευσή μας στους στόχους μας, γ) την πρωτοβουλία να αναλαμβάνουμε δράση και να αδράττουμε ευκαιρίες (προσοχή στο παλιό καλό ρητό-ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!) δ) την αισιοδοξία(συγκρατημένη) και την επιμονή(άλλα οχι ,την προσκόληση σε γνώμες!) μας ,να επιδιώκουμε τους στόχους μας παρά τις δυσκολίες.
4.Καλλιέργησε την επίγνωση των συναισθημάτων σου. Ρώτα τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια της μέρας συναλλαγών «Τι νιώθω τώρα;». Εάν επαναλαμβάνεις αυτή την ερώτηση για ένα χρονικό διάστημα (π.χ μια εβδομάδα) θα διαπιστώσεις ότι θα είσαι θέση να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα σου ευκολότερα.
5.Απέφυγε να κρίνεις ή να διακόπτεις τα συναισθήματα σου πριν έχεις καν την ευκαιρία να τα μελετήσεις. Συνήθως, τα συναισθήματα ακολουθούν την πορεία της καμπύλης, από ανεπαίσθητα, γίνονται έντονα και μετά ξανά υποχωρούν. Δεν υπάρχει λόγος να τα διακόπτεις. Αντίθετα, προσπάθησε να συνδεθείς μαζί τους, να τα αποδεχτείς να τα κατανοήσεις, και να νιώσεις άνετα με αυτά.
6.Μάθε να ελέγχεις το στρές σου. Όταν είμαστε πλημμυρισμένοι με στρές, δεν μπορούμε να σκεφτούμε αντικειμενικά και ίσως πάρουμε λάθος αποφάσεις. Για να διαχειριστείς το στρές αντικειμενικά, αρχικά αναγνώρισε πότε είσαι αγχωμένος/ή καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αντιδράς/συμπεριφέρεσαι σε αυτήν την περίπτωση. Ύστερα προσπάθησε να σκεφτείς τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει όταν περιέρχεσαι στην κατάσταση αυτή.
7.Δοκίμασε να δείς τις αποτυχίες σου ως δίδακτρα επί πληρωμής!
Κάθε φορά μετά από μία αποτυχία έχουμε οπλιστεί με το μάθημα της!
Το πόσο καλά ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες είναι δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης. Το χιούμορ π.χ. μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις πιο χαλαρός κι όταν χαλαρώνουμε , η ικανότητα μας για δημιουργική σκέψη και λύσεις αυξάνεται.Δέξου την ζημία! Και μην ξεχνάτε αγαπητοί μου αναγνώστες ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ,ΕΝΑ ΑΧΩΡΙΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ!
8.Το να κοιτάς μέσα σου, είναι το πρώτο βήμα για να αναγνωρίσεις και να ρυθμίσεις τα συναισθήματα σου. Έρχεται όμως και η στιγμή να σταματήσεις να κοιτάς μέσα σου και να προσανατολιστείς στον εξωτερικό κόσμο. Η ισορροπία ανάμεσα στο μέσα και το έξω καθώς και η ικανότητα να “καταλαβουμε” την “στιγμή” και να είμαστε παρόντες στον εξωτερικό κόσμο είναι κι αυτά κομμάτια της συναισθηματικής νοημοσύνης που ώθουν τον trader να έχει ποιο καλή εικόνα για την αγορά.
Η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς έξω από τον εαυτό μας ,το οποίο παρατηρεί ήρεμα την αγορά και το τι αυτή κάνει και όχι ,αυτό που εμείς θα θέλαμε να κάνει ,σύμφωνα με την προτίμησή μας,και τις ανοιχτές μας θέσεις!
Η παραπάνω “οπτική” είναι ένα βήμα ολοκλήρωσης της επενδυτικής παιδείας μας!
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ !
Αντιμετώπισε τον!
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ)
1) ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
2) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ STOP LOSS (εντολή διακοπής ζημιών) Αποδέξου την ζημία και θεώρησέ την ως δίδακτρο
3) ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΔΕΣ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ
4) ΠΑΡΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
5) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ
6) ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ-ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ?
7) ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙΣ ΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΗΔΗ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΘΕΣΗ -ΜΟΥΑΓΙΕΝ,
είσαι ήδη στη λάθος πλευρά της αγοράς!
Μην κάνεις συναλλαγές εκδίκησης!
8) Η τάση είναι φίλη σου ακολούθησε την μαζί με την αγγέλη και αφησέ την όταν η πλειοψηφία αρχίζει να χάνει έδαφος.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΗΡΕΜΑ ,ΤΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ, ΤΙ ΕΣΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ!
9) Aποκύρηξε κάθε “μονόπλευρη και μονολιθική” διαδικασία σκέψεων ,στον “πολύπλευρο” κόσμο των αγορών.
10) ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
11) Κάνε προεργασία πριν αρχίσεις η επιτυχία είναι 25% ταλέντο και 75% δουλειά ,ΜΗΝ ΠΑΣ ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ ΣΤΗΝ “ΜΑΧΗ” των συναλλαγών!
H διαχείριση του συναισθηματικού μας κόσμου στο trading αποτελεί απαραίτητο συστατικό επιτυχίας,χωρίς καλή διαχείριση του συναισθήματος(ψυχολογίας) και επίσης μίας εξίσου καλής διαχείρισης κινδύνου(risk management) ,ακόμα και κάνοντας χρήση ,του καλύτερου συστήματος συναλλαγών του πλανήτη, θα ήμαστε καταδικασμένοι στην αποτυχία!

Νεότερη ανάρτηση
Previous
This is the last post.

0 Σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια κάθε αναγνώστη δεν αποτελούν απόψεις του blog και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά.